Een ding is zeker: voor de technisch dienstverlener gaat er de komende periode door alle technologische ontwikkelingen zoals IoT, Big Data en Predictive Analytics, veel veranderen. En dat is maar goed ook, want er zijn veel processen die efficiënter kunnen verlopen, zoals bijvoorbeeld de planning van de buitendienst en het opstellen van een optimaal jaarplan. Met welke ontwikkelingen moet de technisch dienstverlener rekening houden? Welke kansen brengt het met zich mee?

In dit whitepaper behandelen we:

  • De opkomst van Smart Industry
  • Revolutie of Evolutie?
  • Welke actiepunten voor technisch dienstverleners brengt Smart Industry met zich mee?
  • Smart Industry biedt kansen
  • Antwoord op twee belangrijke vragen over Field Service
  • Blijf niet achter
  • Over Microsoft Field Service

Hier gratis downloaden